Inclusió i Discapacitat

Des de l’any 2016 formem part del grup de treball en el projecte de Biblioteques Inclusives impulsat per la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és crear espais públics en els quals totes les persones es sentin incloses i sense limitacions alhora d’accedir als serveis de biblioteques independentment de la seva condició física o emocional.

Durant el 2017 vam viatjar per tota Catalunya formant a bibliotecaris d’arreu en l’atenció de persones amb discapacitat.

Si voleu conèixer més sobre aquesta iniciativa podeu accedir a Biblioteques Inclusives