Psicologia infantil, adolescent i familiar

Oferim una atenció als menuts des de l’etapa prenatal fins a l’adolescència.

En algunes ocasions hi ha situacions que com a pares ens són difícils de superar i per les que necessitem ajuda.

Fer un treball conjunt amb família, escola i amics és bàsic per entendre quina és la millor manera d’ajudar i trobar solucions.

Quines són les nostres especialitats?

Psicologia prenatal: Recolzament en problemes d’infertilitat o concepció, dificultats durant l’embaràs, ajut en l’acceptació d’un diagnòstic de complicacions en el nadó…

Atenció precoç: tractem els infants dels 0 als 6 anys. Retard en l’adquisició de determinades fites evolutives com poden ser dificultats per iniciar-se en la marxa, en dir les primeres paraules, en controlar adequadament els esfínters, suport en esdeveniments o canvis que poden afectar-los (separacions, divorcis, mort de persones properes, arribada d’un germà, canvi de domicili o d’escola, tornada a la feina dels pares…)

Psicologia infantil i adolescent: tractem els infants a partir dels 6 anys. Trastorns psicològics, trastorns de l’aprenentatge (TDHA, dislèxia, disgrafia, falta d`atenció i concentració…), dificultats de relació, mancances comunicatives, trastorns evolutius, problemàtiques conductuals, falta d’adaptació escolar, dinàmiques familiars complicades, problemàtiques alimentàries…

Psicologia familiar: en alguna casos hi ha situacions que són viscudes de manera angoixant per diversos membres del nucli familiar i que és preferible treballar de manera conjunta.

Assessorament en separació i divorci: una decisió important com aquesta canvia l’estructura familiar. Els nens són, en moltes ocasions, qui es veuen més afectats. Volem ajudar-vos a minimitzar al màxim aquest impacte emocional, guiar-vos en quina és la forma més encertada d’encarar aquesta etapa i com acompanyar als vostres fills en aquesta nova situació.

Assessorament en adopció i acollidaTenim en compte les particularitats de cada família i les necessitats que sorgeixin en cada cas. Treballem des del punt de vista psicològic aspectes emocionals amb els adoptats i paral·lelament amb els pares i familiars. Aspectes com les dificultats de comunicació, els trastorns de relació i vinculació, les emocions i les conductes disruptives, trastorns d’aprenentatge i rendiment escolar, l’acompanyament en la construcció de la identitat de la persona adoptada, preparació i suport en la recerca i/o retrobament d’orígens i l’assessorament familiar i psicoeducació.