Repàs Escolar

En algunes ocasions l’exigència educativa és difícil d’assumir pels nostres fills i ja no en tenen prou amb l’ajuda que reben a casa.
Aquí us oferim classes personalitzades tenint en compte quines són les necessitats de cada nen.

Per què som diferents?

Els vostres fills seran atesos per professionals de l’educació amb formació i experiència docent contrastada.

Abans d’iniciar les classes valorarem el nivell del nen i quines són les dificultats més representatives per assessorar-vos de manera totalment personalitzada. Si cal, contactarem amb la vostra escola per coordinar-nos i treballar plegats per millorar.

Som especialistes en alumnes amb dificultats de l’aprenentatge: TDHA, dislèxia, etc.

Quins serveis us proposem?

Classes de reforç escolar: Sessions de 60 minuts en els que acompanyarem als infants en la realització dels deures, repàs de matèries amb dificultats, preparació d’exàmens…

Classes de tècniques d’estudi: Sessions de 60 minuts en les que mostrarem als nens diferents maneres d’estudiar, tècniques per ajudar-los a interioritzar les assignatures, a facilitar la memorització, a millorar la seva capacitat de síntesi…

Classes combinades: Sessions de 60 minuts en les que dedicarem els 45 primers a reforç escolar i els 15 últims a tècniques d’estudi.

Quin preu tenen?

Es poden fer tantes sessions setmanals com es desitgin tot i que el més usual és un parell de classes.

Classes de reforç escolar : 15€ per sessió.

Classes de tècniques d’estudi: 15€ per sessió.

Classes combinades: 18€ per sessió.